LP/2016/897 Zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2017

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K celému materiálu
Dátum vytvorenia: 30.09.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Bez pripomienok