LP/2016/895 Zameranie ekonomickej diplomacie v oblasti bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov do roku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 560.478/2016-POCE
Podnet: Na základe uznesenia vlády č. 236
bod B.2. z 15. 6. 2016
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/895
Dátum začiatku MPK: 23.09.2016
Dátum konca MPK: 06.10.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.09.2016
Ukončenie štádia: 23.09.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.09.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)