LP/2016/893 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: S07752-OL-2016
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2016
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/893
Dátum začiatku MPK: 22.09.2016
Dátum konca MPK: 12.10.2016
Novelizované predpisy: 362/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

580/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

153/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

581/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.09.2016
Ukončenie štádia: 22.09.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.09.2016
Ukončenie štádia: 12.10.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.10.2016
Ukončenie štádia: 20.10.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 31.10.2016
Ukončenie štádia: 03.11.2016
Začiatok štádia: 21.10.2016
Ukončenie štádia: 03.11.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.10.2016
Ukončenie štádia: 03.11.2016
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)