LP/2016/892 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schválené na vláde SR
Rezortné číslo: ORE - 9383/2016
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/892
Dátum začiatku MPK: 22.09.2016
Dátum konca MPK: 12.10.2016
Dátum ukončenia procesu: 28.03.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.09.2016
Ukončenie štádia: 21.09.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.09.2016
Ukončenie štádia: 12.10.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.10.2016
Ukončenie štádia: 05.12.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.12.2016
Ukončenie štádia: 28.03.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 28.03.2017
Ukončenie štádia: 28.03.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 28.03.2017
Ukončenie štádia: 28.03.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)