LP/2016/869 Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 5998/400-2016
Podnet: podľa § 6 ods. 5 a § 31 ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z o Eximbanke SR v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej repuliky)
Zodpovedný predkladateľ: Keketi, Dušan, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: na základe § 31, ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predkladá EXIMBANKA SR návrh svojho rozpočtu na schválenie NR SR v termínoch ustanovených na predkladanie štátneho rozpočtu.
Posledná zmena: 10.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/869
Dátum začiatku MPK: 12.09.2016
Dátum konca MPK: 19.09.2016
Dátum ukončenia procesu: 28.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.09.2016
Ukončenie štádia: 09.09.2016
Vlastník aktivity: EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej repuliky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.09.2016
Ukončenie štádia: 19.09.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.09.2016
Ukončenie štádia: 21.09.2016
Vlastník aktivity: EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej repuliky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 23.09.2016
Ukončenie štádia: 23.09.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.09.2016
Ukončenie štádia: 23.09.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 23.09.2016
Ukončenie štádia: 23.09.2016
Vlastník aktivity: EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej repuliky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 23.09.2016
Ukončenie štádia: 30.09.2016
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 30.09.2016
Ukončenie štádia: 10.10.2016
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 10.10.2016
Ukončenie štádia: 10.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.09.2016
Ukončenie štádia: 10.10.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.10.2016
Ukončenie štádia: 28.12.2016
Vlastník aktivity: EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej repuliky)