LP/2016/865 Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach okresných úradov Piešťany, Veľký Krtíš, Stará Ľubovňa a Prešov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2016/004476
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu urýchlenia realizácie odškodnenia dotknutých subjektov.
Posledná zmena: 15.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/865
Dátum začiatku MPK: 08.09.2016
Dátum konca MPK: 14.09.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.09.2016
Ukončenie štádia: 08.09.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.09.2016
Ukončenie štádia: 14.09.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)