LP/2016/863 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 352/2011 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 7535/2016-9
Podnet: § 14 ods. 2 zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/863
Dátum začiatku MPK: 12.09.2016
Dátum konca MPK: 03.10.2016
Novelizované predpisy: 352/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.09.2016
Ukončenie štádia: 12.09.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.09.2016
Ukončenie štádia: 03.10.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.10.2016
Ukončenie štádia: 02.01.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 02.01.2017
Ukončenie štádia: 24.01.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.01.2017
Ukončenie štádia: 24.01.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 24.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)