LP/2016/856 Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na výkon služby v roku 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: KM-OBL-229/2016
Podnet: § 33 ods. 4 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 400/2011 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Zabezpečenie predpísanej rovnošaty pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v súlade so zákonom.
Posledná zmena: 19.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/856
Dátum začiatku MPK: 14.09.2016
Dátum konca MPK: 23.09.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.09.2016
Ukončenie štádia: 14.09.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.09.2016
Ukončenie štádia: 23.09.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.09.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.10.2016
Ukončenie štádia: 19.10.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 19.10.2016
Ukončenie štádia: 19.10.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 19.10.2016
Ukončenie štádia: 19.10.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 19.10.2016
Ukončenie štádia: 19.10.2016
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.10.2016
Ukončenie štádia: