LP/2016/827 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: S06615-OL-2016
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh zákona sa predkladá na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie z dôvodu naliehavosti termínu. Návrh zákona sa pripravoval v spolupráci so všetkými zdravotnými poisťovňami a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, vo verejných konzultáciách bol prerokovaný so zástupcami podnikateľov.
Posledná zmena: 26.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/827
Dátum začiatku MPK: 19.08.2016
Dátum konca MPK: 30.08.2016
Dôvod zrušenia MPK: Bude začaté nové pripomienkové konanie.
Novelizované predpisy: 580/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

578/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.08.2016
Ukončenie štádia: 18.08.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.08.2016
Ukončenie štádia: 18.08.2016
Začiatok štádia: 19.08.2016
Ukončenie štádia: 19.08.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.08.2016
Ukončenie štádia: 13.09.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 13.09.2016
Ukončenie štádia: 26.09.2016
Začiatok štádia: 26.09.2016
Ukončenie štádia: 26.09.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.09.2016
Ukončenie štádia: 26.09.2016
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)