LP/2016/822 Návrh predbežného stanoviska - Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Nariadenie (EÚ) č. 531/2012, pokiaľ ide o pravidlá pre veľkoobchodné roamingové trhy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 21695/2016/C510-SEKPS/52193-M
Podnet: Uznesenie vlády č. 627/2013 z 23. októbra 2013
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/822
Dátum začiatku MPK: 16.08.2016
Dátum konca MPK: 30.08.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.08.2016
Ukončenie štádia: 16.08.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.08.2016
Ukončenie štádia: 30.08.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 31.08.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)