LP/2016/820 Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 1004 zo 6. decembra 2006

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienka k: celému materiálu
Dátum vytvorenia: 18.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky.