LP/2016/820 Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 1004 zo 6. decembra 2006

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K obalu
Dátum vytvorenia: 18.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V časti „Podnet“ odporúčame slovo „iniciatívny“  nahradiť slovami „zákon č. 171/2016  Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony”.