LP/2016/820 Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 1004 zo 6. decembra 2006

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k celému materiálu (prosíme neprihliadať na pripomienky odoslané za MPSVRSR dňa 16.8.2016)
Dátum vytvorenia: 18.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
bez pripomienok