LP/2016/820 Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 1004 zo 6. decembra 2006

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k celému materiálu
Dátum vytvorenia: 15.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
bez pripomienok