LP/2016/819 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa uznáva kúpeľné miesto Červený Kláštor a vydáva Štatút kúpeľného miesta Červený Kláštor

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: S06728-OL-2016
Podnet: Iniciatívny návrh na základe § 35 ods. 10 zákona č. 538/2005 Z. z. a návrhu príslušnej obce podľa § 35 ods. 1 zákona č. 538/2005 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/819
Dátum začiatku MPK: 12.08.2016
Dátum konca MPK: 05.09.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.08.2016
Ukončenie štádia: 12.08.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.08.2016
Ukončenie štádia: 05.09.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.09.2016
Ukončenie štádia: 23.09.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 25.10.2016
Ukončenie štádia: 11.07.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.09.2016
Ukončenie štádia: 11.07.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 11.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)