LP/2016/816 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Gestamp Nitra, s. r. o., IČO: 47 255 374, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Lužianky, okres Nitra

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 26939/2016-1000-47050
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/816
Dátum začiatku MPK: 12.08.2016
Dátum konca MPK: 25.08.2016
Dátum ukončenia procesu: 28.10.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.08.2016
Ukončenie štádia: 12.08.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.08.2016
Ukončenie štádia: 25.08.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.08.2016
Ukončenie štádia: 14.09.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 28.10.2016
Ukončenie štádia: 28.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.09.2016
Ukončenie štádia: 28.10.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 28.10.2016
Ukončenie štádia: 28.10.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)