LP/2016/799 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: MF/016012/2016-621
Podnet: na základe § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/799
Dátum začiatku MPK: 05.08.2016
Dátum konca MPK: 25.08.2016
Dátum ukončenia procesu: 22.09.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.08.2016
Ukončenie štádia: 05.08.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.08.2016
Ukončenie štádia: 25.08.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.08.2016
Ukončenie štádia: 05.09.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 05.09.2016
Ukončenie štádia: 20.09.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.09.2016
Ukončenie štádia: 20.09.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.09.2016
Ukončenie štádia: 20.09.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 20.09.2016
Ukončenie štádia: 22.09.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 22.09.2016
Ukončenie štádia: 22.09.2016