LP/2016/796 Monitorovacia správa plnenia Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 za roky 2012, 2013, 2014 a 2015

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: celému materiálu
Dátum vytvorenia: 10.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Bez pripomienok