LP/2016/777 Správa o priebehu a výsledkoch štvrtého kola monitorovania úrovne implementácie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Prílohe č. 2, s. 27
Dátum vytvorenia: 15.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame nahradiť slovo "osvety" slovami "kultúrno-osvetovej činnosti".
Odôvodnenie:
Jedná sa o terminológiu súvisiacu so zákonom č. 189/2015 Z. z. kultúrno-osvetovej činnosti.