LP/2016/772 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 71. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 581.372/2016-OSNO
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/772
Dátum začiatku MPK: 29.07.2016
Dátum konca MPK: 11.08.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.07.2016
Ukončenie štádia: 29.07.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.07.2016
Ukončenie štádia: 11.08.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 12.08.2016
Ukončenie štádia: 25.08.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)