LP/2016/766 Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2017 – 2020 zriaďuje program Únie na podporu osobitných činností, ktorými sa zvyšuje zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: obalu
Dátum vytvorenia: 26.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V nadpise odporúčame slovo „Návrhu“ nahradiť slovom „návrhu“. Táto pripomienka platí pre všetky časti materiálu.
Odôvodnenie: Gramatická pripomienka.