LP/2016/760 Riadne predbežné stanovisko k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 445/2014/EÚ o stanovení činnosti Únie na podporu iniciatívy Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MK – 2727/2016-110/9227
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/760
Dátum začiatku MPK: 19.07.2016
Dátum konca MPK: 01.08.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.07.2016
Ukončenie štádia: 19.07.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.07.2016
Ukončenie štádia: 01.08.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 02.08.2016
Ukončenie štádia: 05.08.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)