LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ITAS (IT Asociácia Slovenska)
Pripomienka k: Článok III navrhujeme vypustiť.
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Odôvodnenie:  
Pravdepodobne ide o legislatívno-technickú chybu a ustanovenie je v plnej miere pokryté v čl. I.