LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ITAS (IT Asociácia Slovenska)
Pripomienka k: K bodu 13:
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Bod 13 navrhujeme vypustiť. Ďalšie body sa prečíslujú.
Odôvodnenie:
Uvádzanie umiestnenia nadzemných vedení  nie je potrebné, nakoľko nadzemné vedenia sú  už na prvý pohľad viditeľné a identifikovateľné vrátanie ich priebehu. Preto považujme ich  zakresľovanie pri poskytovaní vyjadrení k existencii  telekomunikačných sietí za zbytočné a neopodstatnené.