LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Hazoš, Bystrík, Mgr.
Pripomienka k: čl I. bod 62
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujem vypustiť. Odôvodnenie: Ustanovenie ďalšej výnimky pre TIPOS, ktorý má už bez tak zvýhodnené monopolné postavenie na trhu je v priamom rozpore s princípmi, na ktoré sa predkladateľ odvoláva vo všeobecnej časti predkladacej správy.