LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Hazoš, Bystrík, Mgr.
Pripomienka k: čl I. body 18 až 26
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam prepracovať a prispôsobiť na oblasť hazardných hier. Odôvodnenie: Navrhované ustanovenia § 11 a 13 až 15b sú prevzaté zo zákona 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a nezohľadňujú špecifiká a potreby v oblasti hazardných hier. Zároveň sú napísané nezrozumiteľne a nie je dodržaná gramatika a pravidlá spisovného jazyka. Znášanie nákladov na výkon dozoru zo strany dozorovaných subjektov považujem za nebezpečný a ľahko zneužiteľný inštitút. Náklady je povinný znášať kontrolný orgán a nie zaťažovať tým subjekty, ktoré budú v prípade zistenia porušenia pravidiel znášať sankcie.