LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity)
Pripomienka k: čl. I bod 98
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam v samotnom návrhu zákona, aj vzhľadom na regulačný rámec § 55 v prípade fyzických osôb riešiť problematiku právnej zodpovednosti osôb pri  obchádzaní  regulačného ustanovenia  novo navrhovaného § 35 ods. 6, s cieľom nedovoleného sa zapojenia do hry ; a)fyzických osôb  zaevidovaným v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier analogicky s ustanovením § 88a zákona č. 372/1990 Zb. teda sankciou vo forme verejnoprospešných prác ako aj alternatívnou inou nemajetkovou sankciou v prípade  nespôsobilosti osoby  k výkonu takýchto prác , b) v osôb  vo veku od 15 do 18 rokov vo forme opatrenia zaradenia do vzdelávacieho programu alebo iného opatrenia na báze zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie: Navrhovaným odporúčaním sledujem vytvorenie špecifických opatrení ktoré u prvej kategórie osôb, ktoré  nebudú poškodzovať osoby a ich rodinných príslušníkov dostávajúcich sa do bludného kruhu chudoby, v prípade druhej kategórie sledujem vyslovene primárne preventívny  výchovný účinok.