LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Hazoš, Bystrík, Mgr.
Pripomienka k: čl. I bod 8
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujem ustanoviť do možnosti zákazu na základe prijatia všeobecne záväzného nariadenia všetky druhy hazardných hier alebo vyňať aj kasína. Odôvodnenie: Už v súčasnosti je tento inštitút diskriminačný, pretože nepriamo rozlišuje medzi tzv. “mäkkým“ a „tvrdým“ hazardom, pričom takéto členenie nie je v zákone ani v návrhu novely nikde priamo definované. Na základe VZN ani v súčasnosti nemožno obmedziť TIPOS, kurzové stávky, poker a iné lotérie. Kasína možno považovať za najvyššiu formu hazardu s najprísnejšími podmienkami a relatívne najvyššou úrovňou kontroly a dohľadu.