LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity)
Pripomienka k: čl. I bod 98 [§ 56 ods. 2 písm. h)]
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V novo navrhovanom znení § 56 ods. 2 písm. h) odporúčam číslovku/číslicu „1 000“ nahradiť číslicou „10 000“.

Odôvodnenie: Zvýšením hornej sadzby sankcie sledujem účinok generálnej prevencie ako aj dosiahnutie ochranného účelu zákona vo vzťahu  osobám mladším ako 18 rokov a fyzickým osobám zaevidovaným v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier.