LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 30. K čl. I nad rámec návrhu zákona (§ 47)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame doplniť nový odsek, ktorý ustanoví zákaz pre prevádzkovateľov stávkových hier prijímať stávky na športové súťaže vekových kategórií detí a mládeže do 18 rokov, ktoré sa konajú na území Slovenskej republiky alebo sa na nich zúčastňujú športovci, športové kluby alebo športová reprezentácia Slovenskej republiky. Navrhované doplnenie právnej úpravy je v záujme generálnej ochrany športu detí a mládeže pred potenciálnym rizikom manipulácie výsledkov športových súťaží, prípadne navrhujeme upraviť pravidlo, že súťaže detí a mládeže môžu byť predmetom stávkových hier len ak ide o významné medzinárodné súťaže, ktoré zrejme budú predmetom stávkových hier u zahraničných prevádzkovateľov stávkových hier, pričom príslušný národný športový zväz by mal mať právo iniciovať zákaz aj na takéto súťaže.