LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 28. K čl. I nad rámec návrhu zákona (§ 1)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame podľa vzoru novej českej právnej úpravy doplniť do § 1 vymedzenie územnej pôsobnosti zákona č. 171/2005 Z. z. tak, aby sa vzťahoval na prevádzkovanie a propagovanie hazardných hier na území Slovenskej republiky s tým, že pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom internetu alebo inej verejnej komunikačnej siete je potrebné vymedziť, kedy sa hazardná hra považuje za prevádzkovanú na území Slovenskej republiky (napríklad, ak je hazardná hra čo i len sčasti zameraná alebo cielená aj na osoby, ktoré majú bydlisko na území Slovenskej republiky. Takéto vymedzenie pôsobnosti zákona pomôže oveľa jednoznačnejšie určiť, kedy sa bude vzťahovať na prevádzkovanie a propagáciu hazardných hier slovenská právna úprava vrátane jej sankčných mechanizmov.