LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 25. K čl. I bodu 70 (§ 35a ods. 2)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame zvážiť rozšírenie okruhu osôb obdobným spôsobom ako v Českej republike, t.j. zvážiť doplnenie ďalšej skupiny osôb, ktoré zákon č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách upravuje v § 16 ods. 5 písm. c) ako fyzickú osobu „vůči které je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení,“.