LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 24. K čl. I bodu 63 (§ 35 ods. 11)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame uviesť odsek 11 v tomto znení: 
„(11) Vzdialenosťou sa rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi vchodom do prevádzky herne a najbližším vchodom do areálu školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež alebo ubytovne mládeže, ktorý sa bežne používa. Vzdialenosť sa meria certifikovaným meradlom.“.