LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 23. K čl. I bodu 61 (§ 35 ods. 6)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame poslednú vetu doplniť tak, aby bolo zrejmé, že orgán dozoru a prevádzkovateľ hazardnej hry majú právo požadovať predloženie dokladu totožnosti od každej osoby zúčastňujúcej sa na hazardnej hre a každej osoby nachádzajúcej sa v herni. Zároveň je potrebné upraviť, aby sa taká osoba bola povinná podriadiť ich požiadavke. Pri odmietnutí alebo neschopnosti preukázať totožnosť musí byť účasť na hazardnej hre zakázaná a môže byť vyzvaná na opustenie priestoru.