LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 16. K čl. I bodu 25 (§ 15b ods. 2)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame slová „každý pondelok“ nahradiť slovami „vždy v prvý pracovný deň“.
 
Odporúčame vyriešiť prípady, keď na pondelok pripadne deň pracovného pokoja.