LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 11. K čl. I bodu 20 (§ 13 ods. 7)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame zvážiť úpravu odseku 7, aby sa formálna zápisnica o vykonanom dozore na diaľku vyhotovovala iba v prípade, ak osoba poverená výkonom dozoru zistí konkrétny nedostatok.