LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 6. K čl. I bodu 18 .§ 11 ods. 2 písm. g).
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame vypustiť čiarky za slovami „predpisu“ a „hier“ a slová „v rozsahu tohto zákona“ nahradiť slovami „podľa tohto zákona“.