LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 5. K čl. I bodu 18 .§ 11 ods. 2 písm. a).
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame v písmene a) preformulovať body 1 až 4, ktorých vzájomne prekrývajúci sa obsah je zostavený podľa rozličných kritérií, tak aby vytvárali logický systém.