LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 2. K čl. I bodu 7 (§ 3 ods. 1)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame slová „textovej správy alebo multimediálnej správy“ nahradiť slovami „krátkej textovej správy (SMS) alebo multimediálnej správy (MMS)“ (legislatívno-technická úprava textu).