LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 1. K čl. I bodu 6 .§ 2 písm. u).
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme z dôvodu jednoznačnosti uviesť písmeno u) v tomto znení: 
„u) zakázanou ponukou je propagovanie alebo prevádzkovanie hazardnej hry, ktorá je dostupná na území Slovenskej republiky, bez licencie podľa tohto zákona prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete alebo iným účinným spôsobom,“.