LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. IX
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Čl. IX znie:
„Zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto: 

V § 3 sa za slová “ohrozovanie mravnej výchovy mládeže podľa § 211,“ dopĺňajú slová “prevádzkovanie hazardnej hry bez licencie“ podľa § 230“. Odôvodnenie: Navrhuje sa zaradenie trestného činu prevádzkovanie hazardnej hry bez licencie podľa § 230 Trestného zákona medzi trestné činy právnických osôb podľa zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.