LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. VII
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V čl. VII sa v § 41 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov odseku 6 vypúšťajú druhá a tretia veta. Odôvodnenie: Navrhuje sa vypustenie bližších podmienok upravujúcich blokačné povinnosti podnikov poskytujúcich verejné elektronické komunikačné siete a verejné elektronické komunikačné služby v zákone č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, keďže predmetná úprava sa navrhuje obsiahnuť priamo do zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.