LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. III bod 2.
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V čl. III bode 2 (§ 230 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov) odsek 2 znie:
„(2) Kto ako poskytovateľ platobnej služby v rozpore s povinnosťami vyplývajúcimi z osobitného predpisu poskytne platobné služby alebo vykoná platobnú operáciu vo vzťahu k platobnému účtu uvedenému v zozname zakázaných ponúk, , potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“,  a dopĺňa sa odsek 3, ktorý znie:
„(3) Kto ako podnik poskytujúci verejné elektronické komunikačné siete alebo verejné elektronické komunikačné služby poruší povinnosť blokovať prístup účastníka k zakázanej ponuke uvedenej v zozname zakázaných ponúk, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“. Doterajšie odseky „3 – 5“ sa označia ako „4 – 6“. Odôvodnenie: Pripomienkovaným predpisom navrhované znenie § 230 ods. 2 Trestného zákona vyznačuje znaky neurčitosti (najmä z pohľadu okruhu osôb, na ktoré sa aplikuje), pričom totožnému návrhu z roku 2011 bola predmetná neurčitosť rozsiahlo vytýkaná a návrh nakoniec nebol prijatý. Preto sa navrhuje zmena a doplnenie odsekov 2 a 3 spôsobom, že sa zakotví trestnoprávna zodpovednosť poskytovateľov platobných služieb a podnikov poskytujúcich verejné elektronické komunikačné siete a verejné elektronické komunikačné služby za porušenie blokačných povinností podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15b ods. 8 a 9) a iných osobitných predpisov.