LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: bodu 70 ods. 4
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K Cl. I bodu 70  ods. 4
Navrhujeme zmeniť zodpovednosť za zapisovanie osôb vylúčených z hazardu na „registrátoroch“, čiže na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a na Prevádzkovateľoch hazardných hier. Táto pripomienka je obyčajná.
Odôvodnenie:
Takto postavená konštrukcia predpokladá proces overovania údajov správcom registra, čo by znamenalo výkon rozhodovacej činnosti, bez možnosti overenia týchto údajov. Navrhujeme ponechať zodpovednosť za správnosť, úplnosť a pravdivosť (validitu) údajov na registrátoroch týchto údajov. Správca vykoná len formálnu kontrolu správnosti zápisu, bez toho, aby kontroloval validitu údajov. V konečnom dôsledku, je správca za údaje vo svojom registri zodpovedný aj tak, avšak takto definované znenie znamená, že registrátori údajov nemajú za ich validitu žiadnu zodpovednosť.