LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 99 (§ 57 odsek 2)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V čl. I bode 99 (§ 57 odsek 2) sa vypúšťa písmeno „d)“.
Doterajšie písmená „e) – g)“ sa označia ako „d) – f)“. Odôvodnenie: Navrhuje sa zmena ustanovenia za účelom podriadiť konanie o pozastavení prevádzkovania hazardnej hry pod právnu úpravu všeobecného predpisu o správnom konaní. Dôsledkom tejto úpravy bude o.i. možnosť prevádzkovateľa voči rozhodnutiu ministerstva uplatniť opravný prostriedok.