LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike)
Pripomienka k: Nový bod
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 34 ods. 4 sa za prvé slová „individuálne povolenie“ dopĺňajú slová „alebo právo na používanie pridelenej frekvencie“.
V § 34 ods. 4 písm. c) sa za slová „individuálne povolenie“ dopĺňajú slová „alebo práva na používanie pridelenej frekvencie“.
Ďalšie body sa prečíslujú.

Odôvodnenie:
Navrhovaná úprava dopĺňa možnosť vrátiť pridelené frekvencie. Vychádza sa najmä z princípu dodržiavania efektívneho využívania frekvenčného spektra. Predmetnou úpravou sa taktiež odstraňuje rozdielny prístup k subjektom, ktoré v rámci jedného individuálneho povolenia majú pridelený väčší počet frekvencií, oproti subjektom, ktoré v rámci jedného individuálneho povolenia majú pridelenú iba jednu frekvenciu.