LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 90 (§ 38 odsek 1)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V čl. I bode 90 (§ 38 odsek 1) sa dopĺňa písmeno e), ktoré znie:
„e) označenie prevádzkovateľa“. Odôvodnenie: Navrhuje sa doplnenie označenia prevádzkovateľa do prevádzkových pravidiel herne ako jedného z dôležitých údajov potrebných na identifikáciu prevádzkovateľa.