LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 37 odsek 1
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 37 odseku 1 písmene o) sa číslo „27“ nahrádza číslom „20“. Odôvodnenie: Navrhovaná úprava reflektuje snahu o zvýšenie atraktivity prostredia prevádzkovania hazardných hier prostredníctvom internetu, ako aj snahu o prilákanie subjektov, ktoré doteraz podnikali nelegálne. Predpokladaným dôsledkom prijatia tejto úpravy je navýšenie štátneho rozpočtu z odvodov, ktoré budú vyššie spomenuté subjekty do štátneho rozpočtu odvádzať.