LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 75 (§ 37 odsek 1)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V čl. I bode 75 (§ 37 odsek 1) písmeno e) znie:
„e) charitatívnej lotérii 6,5% z hernej istiny do štátneho rozpočtu a stávkových hrách okrem dostihových stávok 20% z hernej istiny do štátneho rozpočtu, pričom pri kurzových stávkach 18% z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 2% z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza prevádzka,“. Odôvodnenie: V súvislosti so zmenou obratovej dane na daň z výhry v prípade stávkových hier (s výnimkou dostihových stávok) v § 47 dochádza k súvisiacej zmene výšky odvodu za predmetné hry. Dávame do pozornosti i zásadnú skutočnosť, že navrhovaná účinnosť súčasne navrhovanej zmeny zákona je k 1.1.2017, avšak blokácia zakázaných ponúk až k 1.1.2018. Pokiaľ by došlo k schváleniu pôvodného znenia novely, toto by malo za následok skutočnosť, že by sa zvýšil od 1.1.2017 odvod pre legálnych prevádzkovateľov kurzových stávok, riadne platiacich dane a odvody do štátneho rozpočtu a rozpočtov obcí, pričom nelegálne subjekty by počas celého roka 2017 mohli naďalej nerušene prevádzkovať hazardné hry, vrátane online kasína. Toto by malo za následok dramatické zníženie atraktivity ponuky legálnych licencovaných subjektov a hromadný odliv hráčov na nelegálne zahraničné hracie platformy prevádzkované nelicencovanými subjektami. V konečnom dôsledku by sa tým dosiahol presne opačný efekt ako sa zamýšľa novelou – to znamená, že by došlo ešte k nárastu nelegálnych hazardných hier na území SR, posilneniu hráčskeho kmeňa u nelegálnych prevádzkovateľov, zníženiu konkurencieschopnosti legálnych licencovaných subjektov a v konečnom dôsledku i k zníženiu príjmov do štátneho rozpočtu a rozpočtov obcí.