LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 69 (§ 35 odsek 25)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V čl. I bode 69 (§ 35 odsek 25) sa v predposlednej vete za slová „pred začatím prevádzkovania“ a „oznámi ukončenie prevádzkovania“ vkladá slovo “pobočky“ a v poslednej vete sa slovo „piatich“ sa nahrádza číslom „10“. Odôvodnenie: V záujme predísť nejasností týkajúcich sa pojmu stávková kancelária sa navrhuje tento pojem precizovať pojmom pobočka stávkovej kancelárie.